Proves per a l’obtenció dels certificats oficials administratius de coneixements de valencià

jqcv

Podeu matricular-vos de tots els nivells de coneixements de llengua que desitgeu, sempre que les proves no coincidisquen en el mateix dia i a la mateixa hora. Consulteu el calendari de proves

Matrícula sense necessitat de petició prèvia de torn, disponible del 27 de juny a l’1 de juliol de 2022

Tutorial per a la realització de la matrícula: Accedir

Disponible des de les 9:00 h del 7 de juliol fins a les 9:00 h del 12 de juliol de 2022 o fins que s’esgoten els tornsPodeu tornar a consultar la data i l’hora de la cita assignada des del botó “comprovar cita prèvia” del web de sol·licitud de cita

Tutorial per a la realització de la matrícula: Accedir

Instruccions (tot el procediment és telemàtic):

  • Polseu «sol·licitar cita prèvia». Empleneu el formulari amb les dades de la persona que farà la prova. L’aplicació us indicarà la data i la franja horària en què podreu matricular-vos i realitzar el pagament de la taxa.
  • Entreu en https://provesjqcv.gva.es el dia i en la franja horària assignada en la cita prèvia anterior i polseu la icona «Matrícula (després de cita prèvia)» per a formalitzar la matrícula i realitzar el pagament de la taxa.
AVÍS: Les persones aspirants amb torn de matrícula assignat hauran de realitzar la matrícula telemàtica i pagament de la taxa necessàriament en la data i franja horària que se’ls haja assignat .

Important:

  • La sol·licitud de cita prèvia no requereix signatura electrònica.
  • Recordeu que la cita no garanteix l'obtenció de plaça, per la qual cosa recomanem que el/la sol·licitant efectue la matrícula al més prompte possible en l'horari assignat en la cita.
  • El tràmit de matrícula es pot realitzar amb certificat electrònic, però no és un requisit.

Disponible des de les 10:00 h del 7 de juliol fins a les 10:00 h del 12 de juliol de 2022 o fins que s’esgoten els tornsPodeu tornar a consultar la data i l’hora de la cita assignada des del botó “comprovar cita prèvia” del web de sol·licitud de cita.

Tutorial per a la realització de la matrícula: Accedir

Instruccions (tot el procediment és telemàtic):

  • Polseu «sol·licitar cita prèvia». Empleneu el formulari amb les dades de la persona que farà la prova. L’aplicació us indicarà la data i la franja horària en què podreu matricular-vos i realitzar el pagament de la taxa.
  • Entreu en https://provesjqcv.gva.es el dia i en la franja horària assignada en la cita prèvia anterior i polseu la icona «Matrícula (després de cita prèvia)» per a formalitzar la matrícula i realitzar el pagament de la taxa.
AVÍS: Les persones aspirants amb torn de matrícula assignat hauran de realitzar la matrícula telemàtica i pagament de la taxa necessàriament en la data i franja horària que se’ls haja assignat .

Important:

  • La sol·licitud de cita prèvia no requereix signatura electrònica.
  • Recordeu que la cita no garanteix l'obtenció de plaça, per la qual cosa recomanem que el/la sol·licitant efectue la matrícula al més prompte possible en l'horari assignat en la cita.
  • El tràmit de matrícula es pot realitzar amb certificat electrònic, però no és un requisit.

Matrícula sense necessitat de petició prèvia de torn, disponible del 2 al 6 de maig de 2022

Llenguatges específics: Llenguatge administratiu, Llenguatge als mitjans de comunicació i Correcció de textos